Chuyển đến khối nội dung chính

Bạn có muốn biến phiên bản tiếng Việt thành trang mặc định không?

Lần tới khi bạn vào trang web chính thức của Cục Tài chính và Thuế của Chính phủ quận Yilan, bạn sẽ tự động nhảy về Việt Nam.

(Có giá trị trong 30 ngày)

Tài liệu tải xuống

Dự ánMẫu trốngĐiền vào ví dụ
đăng ký miễn thuế của người khuyết tật đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Mẫu trống)(doc) đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Mẫu trống)(odt) đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Mẫu trống)(pdf) đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Điền vào ví dụ)(doc) đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Điền vào ví dụ)(odt) đăng ký miễn thuế của người khuyết tật(Điền vào ví dụ)(pdf)
Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Mẫu trống)(doc) Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Mẫu trống)(odt) Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Mẫu trống)(pdf) Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Điền vào ví dụ)(doc) Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Điền vào ví dụ)(odt) Chỉnh sửa tình hình sử dụng nhà(Điền vào ví dụ)(pdf)
Đăng ký nhà ở tự dùng Đăng ký nhà ở tự dùng(Mẫu trống)(doc) Đăng ký nhà ở tự dùng(Mẫu trống)(odt) Đăng ký nhà ở tự dùng(Mẫu trống)(pdf) Đăng ký nhà ở tự dùng(Điền vào ví dụ)(doc) Đăng ký nhà ở tự dùng(Điền vào ví dụ)(odt) Đăng ký nhà ở tự dùng(Điền vào ví dụ)(pdf)