Chuyển đến khối nội dung chính

Thuế địa phương và hóa đơn điện tử căn dặn nhỏ

Phục vụ tiện lợi nhanh chóng

 1. Toàn bộ các thủ tục khai báo thuế không phải đính kèm bản sao hộ khẩu, bản sao nhà đất
 2. Cung cấp dịch vụ video tra cứu tư liệu thuế ở các công sở thuộc thành phố, thị trấn và thôn xã
 3. Quầy dịch vụ chức năng làm việc không nghỉ trưa, Ba loai thuê chính (tháng4, tháng 5 và tháng 11) thòi gian phuc vu thu thuê kéo dài dên 18:00
 4. Mỗi sáng thứ bảy, chúa nhật 8:00~12:00 phục vụ cho dân chúng có hẹn trước
 5. Phục vụ tại nhà đối với người già trên 65 tuổi, người khuyết tật và người không tiện di lại


 

Phương thức đóng thuế đa dạng

 1. Chuyển tiền theo hợp đồng dài hạn
 2. Chuyển tiền qua điện thoại ghi âm (thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm tín dụng không kỳ hạn)
 3. Chuyển tiền qua mạng internet(thẻ tín dụng, thẻ ATM, tài khoản tiết kiệm tín dụng không kỳ hạn)
 4. Chuyển tiền qua máy rút tiền tự động ATM
 5. Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi
 6. Qua cơ quan tài chính
 7. Qua dịch vụ trên mạng APP
 8. Có thể dùng thẻ khám bệnh đăng ký trên mạng hay chứng  minh thư điện tử để tra cứu và đóng thuế trên mạng  (https://net.tax.nat.gov.tw/PLRX/Lrx200d01/)
 
 • Dùng Thẻ tín dụng đóng thuế phải kèm theo phí thủ tục(lien    hệ cơ quan cấp phát thẻ để biết giá phí thủ tục)


 

Các hạng mục thuế và kỳ hạn nộp thuế

Hạng mục thuế

Kỳ hạn nộp thuế

Thuế sử  dụng biểu hiệu

4/1~4/30
Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 (xe cá nhân sử dụng đóng mỗi năm một lần và xe sử dụng kinh doanh đóng kỳ trước)
10/1~10/31
Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 (xe sử dụng kinh doanh đóng kỳ sau)

Thuế nhà

5/1~5/31
Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5

Thuế giá đất

11/1~11/30
Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 

Vài điều nhắc nhở

 1. Thuế giá đất ưu đãi đối với nhà dùng để ở cho bản than phải khai báo trước ngày 22 tháng 9
 2. Xe sử dụng cho người khuyết tật, được xin miễn đóng thuế sử dụng biển hiệu, mỗi một người khuyết tật chỉ được đăng ký một xe
 3. Nhà dùng để ở của bản than đã đăng kýquyền sử dụng hoặc từ ngày được cấp quyền sử dụng trong vòng 30 ngày hoàn tất việc khai báo thuế mức thuế là 1.2% , nếu không phải đóng mức thuế tối thiểu là 1.5%
 4. Nhà sử dụng cho kinh doanh giải trí (ca nhạc karaoke, máy kẹp thú nhồi bông ,vv..), phải hoàn tất đăng ký thuế kinh doanh giải trí trước khi kinh doanh để không bị phạt


 

Hóa đơn điện tử vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường , lại không phiền hà khi tra thưởng